บริษัท ไทยซินอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2506 เป็นการประกอบการค้าด้วยการนำเข้าสินค้าและเคมีภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น บริษัทดำเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันความต้องการที่มีมากขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค โดยบริษัท ไทยซินอุตสาหกรรม จำกัด ได้มีการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มความหลากหลายของสินค้า จากแต่ก่อนที่มีเพียงกระติกน้ำไส้แก้ว ปัจจุบันได้มีการนำเข้ากระติกน้ำสูญญากาศ กระติกไฟฟ้า และยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมาย ภายใต้แบรนด์ TIGER