Frequently asked questions

最新のアップデート 12/07/2022
 • 質問:

  การสั่งซื้อสินค้า - การซื้อสินค้าสามารถออกบิลในนามบริษัทได้หรือไม่ ?

  答え:

  การสั่งซื้อสินค้าให้ออกหัวบิลเป็นชื่อบริษัท สามารถทำได้ ! ถ้าบัญชีของผู้สั่งซื้อเป็นชื่อบริษัทอยู่แล้ว ก็ไม่มีปัญหาครับ

  *แต่ในกรณีที่ชื่อบัญชีเป็นชื่อบุคคล ท่านสามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนชื่อบัญชีในระบบได้ เพื่อให้ทางเราออกบิลเป็นชื่อบริษัท

  ขอบพระคุณที่ไว้ใจ เลือกใช้ NIKKO ครับ ... ^^